Accueil 

* *
 
* *
Catalogue général
Le Bi-centenaire
L'Écossais
Perspective Ecossaise
Catalogue Metz 
Chaîne d'union
Lettre Iderm
L'Hyver.
**
2004 : bi.centenaire
Lyon
Toulouse
Bordeaux
Marseille       
Paris
Arras
Metz
Rouen
Clermont Ferrand
Antilles Guyane
 
2005 : laďcité
Paris
Montpellier
 
2008 : Convergences  
 
**
Internet
Répertoire de Sites
Site Bessel
 
**
Langue allemande
Langue anglaise
Langue espagnole
Langue italienne
 
**.
Francs-Maçons célčbres.
 
**.
.
 
.

Site traduit en :

Roumanie
Carte géographique et infos Italie drapeau pologne
Drapeau de la Norvčge drapeau du Japon
Drapeau de l'Inde Arabe drapeau de la République populaire de Chine
>>>  AUTRE LANGUE ...

Geo Visitors Map

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Français

Espagnol 

Anglais

 Italien

Grec

Néerlandais

Allemand

Turc

Portugais

Hongrois

Genfi nyilatkozat

 

Előszó

 

A skót magas fokok főhatóságai 2005. május 5-8. között Genfben tartott XVIII. Nemzetközi Skót Találkozó alkalmával úgy vélték, eljött az idő, hogy a százharminc évvel ezelőtt Lausanne-ban kelt nyilatkozat után új korszak következik. Azért hivatkoznak erre a teljesen különböző nemzetközi helyzetben fogalmazott szövegre mert a kőműves elvek állandóságát és egyetemes jellegét fejezi ki.

1875-ben a világot Európa uralta. A XIX. századot a nemzetiségek és a félve őrzött határaik mögé húzódó nemzetállamok diadala jellemezte. Ugyanakkor a földrészen a felvilágosodás egyetemességének a humanizmusnak és a haladásnak eszméi terjedtek, melyekkel egyes országokban szembeszálltak a társadalmi, politikai, vallási modernség ellenzői.

Most, a XXI. század elején a világ megváltozott. Értelmetlennek, azaz szellemileg értelmezhetetlennek és erkölcsileg irányvesztettnek tűnik. Az áthatolhatatlan  nemzeti határok helyére új regionális alakzatok kerültek, a gazdasági globalizáció pedig gyakran az embert és környezetét tisztelő egyetemesség helyett egyenlőtlenségeket szít.

A jobb jövő reményét kétség, gyanakvás váltotta fel. A mindent betöltő azonnaliság megfoszt a múlt megismeréséhez és a jövő elképzeléséhez szükséges távolságtól. Az újjáéledő klerikalizmus, integrizmus, fanatizmus értetlenséget és erőszakot szül.

Szabadkőművesek! Súlyos hiba lenne lemondani őseink szerzett jogáról és teréről, mai csatáinkról és holnapi reményeinkről. Ezért tartják a jelen nyilatkozatot aláíró főhatóságok kívánatosnak, hogy az új korszakról tanúskodó és jövendő közös cselekedeteink irányelvként szolgáló szöveget fogalmazzanak.

 

  1. A skót magas fokok főhatóságai ma, 6005 május hetedikén,  Genf zenitjén ünnepélyesen megerősítik teljes és tökéletes egyetértésüket a Rend alapelveivel. Tekintetbe véve koruk küldetését, különleges jellegüket, az iniciatikus haladás körülményeit, két évszázaddal az egyetemes szabadkőművességből származó rítus megalapítása után hangsúlyozzák az emberi méltóság fontosságát, soraikba fogadva bármely jó hírű kőművest bármely etnikai, politikai, filozófiai vagy vallási megkülönböztetés nélkül.
  2. Hagyományuk az elsajátított és megélt, nem kényszeríttet, hanem sugallt szimbolizmus kőműves módszerén alapszik. Ez a szimbolizmus az emberiség sorsáról gondolkodó közös nyelvet alkot. Így áthatol a védfalakon, világnézeti korlátokon, hitelveken; a korlátlan kutatás láthatárát nyitja meg.
  3. Az Ősi és Elfogadott Skót Rítus a világon a legelterjedtebb. Iniciatikus, hagyományos és egyetemes rendszer, amely harminc fokból áll. A testvériségen az igazságon és a lovagi szellemen alapszik.
  4. 4.A rítust teljhatalmú és független főhatóságok irányítják, melyeknek illetékessége az avatott jelképes kőműves mester után következő fokokra terjed ki. A rítus gyakorlata a különböző kultúrák és civilizációk közötti kapcsolatokhoz is hozzájárul.
  5. Nemzetközi jellegéhez a rítus az egyetemességet, az emberi lényt kutatásai és tevékenysége közepébe helyező humanizmusát illeszti.
  6. A Rítus visszautasít minden kényszerítő dogmát, vagy világnézetet, hangoztatja, hogy csak a lelkiismereti szabadság képes az igazságot szüntelenül kereső szabad lelkiség kifejlesztésére.
  7. A Rítus a kőműves fokozatos fejlődésének, az iniciatikus módszer elsajátításával önnön tökélesítésének elvét párosítja az emberiség boldogsága keresésének, szellemi és erkölcsi egyenjogúsításának szándékát.

(Aláírta a XVIII. genfi Nemzetközi Skót Találkozón résztvevő húsz rend)